Home
Menu

De Ouderraad

Onze school heeft een Ouderraad die zich inzet om de extra activiteiten voor de leerlingen mogelijk te maken. Wij organiseren in samenwerking met het schoolteam en andere ouders de verschillende activiteiten die tijdens het schooljaar plaatsvinden. 

De activiteiten die de Ouderraad (mede)organiseert zijn onder andere:

  • Sinterklaas;
  • Kerstmis;
  • Schoolfotograaf;
  • Pasen
  • Avondvierdaagse;
  • Schoolpleinfeest.

Deze activiteiten worden onder andere bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage bedraagt € 12,50 per schooljaar per leerling. Een groot deel van onze inkomsten halen we verder uit het inzamelen van oud papier.

Bij het organiseren van deze activiteiten en tijdens de activiteiten zelf worden we geholpen door een groep enthousiaste hulpouders. Zonder deze hulp zou het ons niet lukken alle activiteiten in goede banen te leiden.


LEDEN VAN DE OR

De Ouderraad van de Aloysiusschool bestaat uit:

Roy Rientjes (voorzitter)
Marco de Haan (penningmeester)
Saskia Schonewille (lid)
Gonneke van Vught (lid)
Sarina Willems (lid)
Jacob de Koff (lid)Omdat komend jaar twee ouders de ouderraad zullen we verlaten zijn we op zoek naar nieuwe ouderraadleden. Wil je de ouderraad komen versterken, heb je vragen of wil je je als hulpouder voor activiteiten aanmelden? 
Vraag het ons gerust. Of mail met ouderraadaloysius@gmail.com